Sørstrand

 

Heimesida til Sørstrand Folkepark finn du her 🙂

Skorpionen71 har blant annet mange flotte innlegg om Sørstrand, bloggen hennar finn du her:

Mine innlegg om Sørstrand finn du her 🙂

Sørstrand i media:

Papiravis (PDF-filer).

Biletsamlingar

 

På nettet:

 

2013:

Vil gi ein million til Keilevågbrua

Brua har no stått stengd for ålmenta i over to år, og alle forsøk på å få den reparert og opna, har så langt stranda. Verken engasjement frå private sponsorar eller tilbodet frå Sørstrand Folkepark

Publisert: 27.06.2013

BILDE: Sankthans på Sørstrand

Publisert: 23.06.2013

Alt klart til Sankthans

bålet såpass seint, kolliderer ikkje båltenninga på Rota med båltenninga på Sørstrand tidlegare på kvelden. – Det blir ikkje så høgt som før, men breiare. Så får vi berre håpe at vêret held seg, seier

Publisert: 23.06.2013

Ny gåve til Sørstrand Folkepark

– Vi har klart å få Sumitomo Corporation Ltd. Europe, Oslo Branch Petroleum Services AS til å gi oss kr.60.000.- i gåve i høve etablering av scene og overbygg på Sørstrand. Arbeidet er starta

Publisert: 21.06.2013

Våt Moro arrangerte aktivitetar for Flora Vgs

Publisert: 21.06.2013

Vil løyve ein million til Keilevågbrua

Bergheim. Det har ikkje vore kontakt direkte mellom stiftinga Musea i Sogn og Fjordane og Flora kommune sidan styreleiar i Sørstrand folkepark, Jan Henrik Nygård, for ein god månad sidan stod fram

Publisert: 11.06.2013

Startar sjarm-turné for Våt Moro

på Sørstrand, aftersea kvar kveld i Florø sentrum, konsertar med deriblant Kings of Lien og Tina Refsnes. Du kan lese meir om arrangementet på nettsidene deira.

Publisert: 07.06.2013

Vil kjempe mot fellingsløyve på oter

, og er ein attraksjon for folk som besøker Sørstrand folkepark. Er ein heldig kan ein få eit glimt av det flotte dyret før det dukkar i sjøen, men det er svært sky og vanskeleg å komme nær. For flyplasspersonellet må

Publisert: 04.04.2013

Satsar på bru og «jungel»

Dette er sommarens planar for større arbeid som skal gjerast i Sørstrand folkepark. Alt skal sjølvsagt ha universell utforming. Styreleiar Jan Henrik Nygård i Sørstrand Folkepark tru

Publisert: 09.03.2013

2013 slik eg helst ser det

. Dette trekk statlege millionar og kompetansearbeidsplassar til prydbygget ved Brendøya. Gangvegen fråSørstrand til Havhesten blir sikra personleg av kulturminister Hadia Tajik 26. januar

Publisert: 07.01.2013

2012:

BILDE: Kinnaklova og Sørstrand torsdag kveld

Publisert: 03.08.2012

Våt Moro010

Jamkollektivet frå Bergen sørga for hotte rytmar i sommarnatta på Sørstrand.

Publisert: 03.08.2012

Klappa og klart for Våt Moro

sjølvsagt ein slik festival ha, og den er lagt til Sørstrand Folkepark. Det vil bli sett opp transport mellom festivalcampen og sentrum, og ein står sjølvsagt fritt til å nytte både strand

Publisert: 10.07.2012

BILDE: Jonsok på Sørstrand

 

Publisert: 23.06.2012

Sprek jonsokfeiring

Det heile skjer i god tid til hovudbålet på Rota. – Vi har aktivitetar for dei fleste. Volleyballturneringa vert sett i gang klokka tre, og finalen skjer like før den offisielle opning klokka fem med

Publisert: 23.06.2012

BILDE: Idyll på Sørstrand

Publisert: 13.06.2012

Og namnet blir Folkeparkbrua

for staden og brua, fortel Aukland. Saman med Arve Solbakken i Firdaposten og styreleiar i SørstrandFolkepark Jan Henrik Nygård arrangerte han namnekonkurransen og tok avgjerda for kva namnet skulle bli

Publisert: 10.05.2012

Finn beste namnet på bru på Sørstrand

Sørstrand Folkepark fekk dei siste 150 000 kronene på plass gjennom ei gåve frå Sparebanken Sogn og Fjordane nyleg. No ønskjer leiinga i folkeparken og banken å engasjere Florø-folk og andre

Publisert: 02.05.2012

Takka for bruer og kostyme

Onsdag tjuvstarta banksjef Ole Aukland og Torbjørn Orheim frå Sparebanken Sogn og Fjordane det årlege gåvedrysset frå banken med å dele ut dei største sjekkane av årets gåvefond. Sørstrand Folkepark

Publisert: 27.04.2012

Politiet stogga ulovleg bålbrenning

på natta fekk politiet melding om ein rusa person i Florø. Vedkommande var i byrjinga av tenåra, og var overstadig berusa. Han vart henta av politiet ved Sørstrand og køyrd heim til foreldra.

Publisert: 21.04.2012

Ferdig til Jonsok

Planen til styret i Sørstrand Folkepark er å lage til ei storstilt Jonsokfeiring med snorklipping og grand opening av folkeparken 23. juni. – Til Jonsok skal stranda vere komplett, og då satsar

Publisert: 30.03.2012

2011:

Nasjonal dugnad med strandrydding

Søppel på strendene er «herrelaust» avfall og representerer eit stort problem for dyrelivet og naturen. Flora kommune i samarbeid med Sørstrand Folkepark står som arrangørar, og vil ha ein base

Publisert: 14.09.2011

BILDE: Sankthans på Sørstrand

Publisert: 23.06.2011

BILDE: Dugnad for Sørstrand Folkepark

Publisert: 16.06.2011

– Vi er nøgd med skatepark på Sørstrand

stader rundtom i byen. Men FSk8 har no inngått ein avtale med Sørstrand Folkepark om eit anlegg med ei betongplate, halfpipe, curbs og kuler på Sørstrand. Anlegget skal stå klart i løpet av neste år

Publisert: 01.06.2011

Dugnadsgjeng fekk krav om arkeologiske undersøkingar

Men Flora formannskap har teke på seg ansvaret for å gjere opp. l fleire veker har eldsjelene til Sørstrandfolkepark gått og irritert seg over eit krav frå Bergen sjøfartsmuseum om at dei i verste

Publisert: 19.05.2011

Eit byjubileum som peikar framover

utvikling. Då fekk initiativtakar Magne Hovland, Sigmund Frøyen og Jan Henrik Nygård i styret i stiftingaSørstrand Folkepark ei gåve på 800 000 kroner frå Gjensidigestiftelsen. Pengane skal gå til arbeidet

Publisert: 24.02.2011

2010:

BILDE: Jonsokfeiring

Publisert: 23.06.2010 – Type: album

Nydeleg St. Hans på Florøvika

bli at folk trekk i større tal til Sørstrand. I år var det kring 400 som hadde teke med seg ungane for å feire solsnu i det populære friområdet.

Publisert: 23.06.2010 – Type: news

Jonsok på Sørstrand

Klokka 18.30 onsdag kveld er det jonsokfeiring for heile familien på Sørstrand i Florø. – Stranda er nypussa og fin. Båltenninga er klokka halv sju. Kom i god tid, oppfordrar eldsjel Magne Hovland

Publisert: 23.06.2010 – Type: news

Observerte hærverk på Sørstrand

, på vegner av dugnadsgjengen som står bak etableringa av det nye friområdet med offentleg badeplass på Sørstrand.

Publisert: 08.06.2010 – Type: news

Ny benk i sjøen ved Sørstrand

På nytt har ein av benkane frå badestranda på Sørstrand hamna i vatnet. Dette har skjedd søndag kveld eller i løpet av måndag. – Viss nokon har tips til kven som har gjort dette, eller har sett noko

Publisert: 08.06.2010 – Type: news

Skipar eiga stifting for folkepark

Stiftinga skal drive fram det vidare arbeidet med å få laga Sørstrand Folkepark. – Som ein slags forlengd arm til Flora kommune, og eit styre som har ansvaret for den vidare drifta, seier Sigmund

Publisert: 07.06.2010 – Type: news

Benkemysteriet løyst

Magne Hovland, initiativtakaren til badestranda og eldsjel for opparbeiding av ein folkepark på Sørstrand ved flyplassen, ber folk om å la vere å flytte benkene på stranda ned mot strandkanten

Publisert: 06.06.2010 – Type: news

2009:

Avlyser kajakktreff

Det var Hans Erik Stenseth og Kjetil Høidal i Kyst Aktiv som inviterte til kajakktreff på Sørstrand denne helga. Planen var å samle både nybegynnarar og erfarne kajakk-entusiastar til kurs

Publisert: 29.07.2009 – Type: news

Kajakksamling på «Florøs nye riviera»

Kyst Aktiv inviterer til ny kajakksamling. Denne gongen er det første gang samlinga blir lagt sentralt i Florø, nærmare bestemt «Florøs nye riviera», Sørstrand. I følgje arrangør Hans Erik Stenseth

Publisert: 17.07.2009 – Type: news

No kjem det boss- dunk på Sørstrand

Firdaposten fekk tysdag tips frå badegjester om at ikkje alle hadde tatt ansvar og rydda opp etter seg etter at dei hadde vitja stranda påSørstrand. Det flaut med boss på den nye sandstranda. – Folk

Publisert: 01.07.2009 – Type: news

For få parkerings- plassar

Laurdag var truleg 2-300 innom den opparbeidde sandstranda for å bade og sole seg. På vanlege kvardagar i finveret i det siste, har initiativtakar Magne Hovland, sett 50-100 dagleg på stranda godt

BILDE: Jonsok på Sørstrand

Publisert: 25.06.2009 – Type: album

ST. HANS (13)

Sørstrand. Foto: Magne Hovland

Publisert: 24.06.2009 – Type: image

100 000 til Sørstrand

Det nye familiebadet på Sørstrand får 100 000 kroner i støtte frå Flora bystyre. Det vart klart etter bystyremøtet tysdag. Det var Ap-gruppa med støtte frå Venstre, Sp, KrF og Flora Demokratisk

Publisert: 18.06.2009 – Type: news

Inviterer til dugnad på Sørstrand

– Vi vil markere Verdas Miljødag 5. juni, og inviterer til dugnad på Sørstrand. Vi oppfordrar alle framtidige brukarar til å komme, seier Jan Henrik Nygård. Dugnaden blir leia av eldsjel Magne

Publisert: 04.06.2009 – Type: news

Viktig dugnad på Sørstrand

Nordalsmarka velforeining, med Magne Hovland og ei rekkje andre eldsjeler i spissen, har allereie lagt ned mange dugnadstimar på Sørstrand. Målet er å utvikle det folk i Florø har sakna i årevis

Publisert: 14.05.2009 – Type: opinion

Du kan avgjere kor stor stranda skal bli

Innsamlinga til den nye familiebadestranda på Sørstrand er no i full gang. – Innsamlinga har starta og Sparebanken Sogn og Fjordane har gjeve 50.000 kroner. For å greie første byggesteg, treng vi

Publisert: 11.05.2009 – Type: news

Startar kronerulling for Sørstrand

Så langt har Sparebanken Sogn og Fjordane løyvd 50.000 kroner, og for at første byggjesteg skal kunne realiserast, treng dei rundt 40.000 kroner til. Det vil dekkje grunnarbeid, betre tilkomstveg,

Publisert: 08.05.2009 – Type: news

No skal Florø få eiga sandstrand

Til jonsok inviterer dei alle i Florø til grillfest og opning av ny familiebadestrand. – Dette skal vi greie, lover initiativtakar Magne Hovland. Med Nordalsmarka velforeining som fadderar

Publisert: 24.04.2009 – Type: news