Vegpiratar:(

Eg lo godt då eg høyrde om vegpiratar i lille Arna, dette vart litt for uverkeleg.  Vegpiratar er noko eg forbindar med dei som køyrar langtransport nedover Europa. Men når det er sagt, så har eg stor medkjensle for jenta som vart utsett for dette. Det må ha vore ei...