Om retten til å bruke vegen….

«Fotgjengere bør på lik linje som andre trafikanter,betale avgift for å bruke veinettet. Selv betaler jeg flere tusen i året for å bruke bilveien,så da er det rett og rimelig at fotgjengere og syklister også betaler. SLUTT Å SYT, hold dere inne da hvis det er så...