Plateselskapet MBO følger med i tida?

I desse Pirate Bay og «drittungeblogg» tider presterar plateselskapet MBO å skulle avgrense kor publikum skal kunne kjøpe musikken deira. Har dei ikkje fulgt med på nokre av diskusjonane om tilgjenge og nye distribusjonsmåtar. Har dei inga kontakt med...