Streik, ikkje streik?

…det veit vi ikkje enno. Heldigvis er det mange som støttar dei tilsette i stat og kommune, men, kommentarfelta i dei ulike mediane vert fyllt opp med, at ein bør vere nøgd med det ein har, og at dersom ein vil tene meir, ja då får ein velje seg eit anna yrke....