Støyskjerming….

Kommentar i BT: «Dette viser nok en gang arrogansen til Bergen Kommune… Vi i Inndalsveien ble også lovet støyskjerming i trasèen ved byggestart , men har siden ikke hørt en dritt… Drit å dra med hele bybanen…» «Har siden ikke hørt...