Og eg drøymer framleis

I april 2009 skreiv eg om  AP som på landsmøtet før stortingsvalet vedtok å gå inn for «å gjere tannhelse til en fullverdig del av det offentlige helsevesenet i kommende stortingsperiode». Etter at dei vann valet har det vore merkeleg stilt om dette...