The Day The Earth Stood Still

sciencefiction – 1951 Må faktisk sei at eg likte orginalen betre enn oppfølgaren frå 2008. I orginalen skjønte eg kvifor namnet på filmen er «The Day the Earth Stood Still». I tillegg var det fasinerande og sjå korleis dei i 1951 førestilte seg at...