Truverdig???

Truverdig???

Eg trur at det å snakke sant, er ein dugleik iranske myndigheiter og iranske ambassadørar ikkje heilt meistrar. Tidlegare har Iran sin amassadør i Noreg, Seyed Hossein Rezvani, nekta for at nokon har blitt steina i Iran dei siste åra, ein påstand som det er svært...

Uhøfleg??

…som om det er problemet her. Iran sin ambassadør, Seyed Hossein Rezvani, synast det var utidig å verte kalla inn på teppet av UD.  Vidare så kallar han nordmenn for «uhøflige», og er mest opptatt av det. Dersom Iran sitt styre vil bruke...