Byråkrati

    Trykk på bilete for å gjere det større:) Vil du lese det i ditt eige tempo? trykk her: Roregattaen, (PowerPoint)