Frp, privatisering, kvalitet og likeløn

Frp har funnet ut at dei manglar stemmar blant dei store kvinnegruppene innan helse og sosial. Dette prøver dei no å bøte på ved å lokke med likeløn. Eg har sjølv jobba innan helse og sosial i snart 20 år, primært i heimetenesta for menneske med utviklingshemming. Og...