Test og repost

Eg måtte berre sjå om eg fekk til  å legge til powerpoint på bloggen.  Sidan dette var den einaste powerpointpresentasjonen eg hadde liggande, vart det reposting. Men med eit betre resultat enn sist:) Det kreves gode byråkrater for å holde en velorganisert...