Fy f… så simpelt!!

Den stakkars jenta vert slått 8x utan at eg kan sjå at det skal vere noko grunn til det. Og dette skjedde i vårt kjære naboland Danmark. Det heiter seg at det er «deilig å være norsk i Danmark». Men her ser det no ikkje ut som dei er så veldig glad i...