Porno til 14-åringar….

Heidi Helene Sveen har skrive ein interessant kronikk i Aftenposten om seksualundervisninga i skulen. Ho tar bl.a.  til ordet for alderstilpassa porno for 14 – åringar. Eg vil ikkje ta stilling til sjølve saka, til det er den for kompleks. Men her er eit...