Det du tror om meg

Det du tror om meg, slik du er mot meg, hvordan du ser på meg, hva du gjør mot meg, slik blir jeg!   Noko å tenke på også overfor større grupper?