1984 – storebror ser deg!

Biletet er henta frå «Dailyshite.com» Er det mogleg!!!??? Dagbladet m. fl. melder i dag at NAV har rett til å få utlevert mobil og datatrafikken din. Dei kan med andre ord få vite kva for sider du har besøkt på nettet, samt kven du har hatt kontakt med via...

Men, kven står eigentleg bak kongosaka?

Denne blogposten er nesten direkte kopiert frå «Den Ukentlige». Men den var så morosam at eg berre måtte vidareformidle den. «Den Ukentlige» har ein litt anna tekst:) Sjekk ut! Nei, det var ikkje Kong Harald og den norske garde som stod bak...