Olaf Bull

Olaf Bull (1883 – 1933).var ein norsk diktar som i hovudsak dikta om kjærleik og død. Det at ingenting varar evig går og igjen i dikta.   Vil du vite meir om Olaf Bull.  Sjå her.