Trolling

Arne Næss sine normer for saklig diskusjon Arne Næss» seks normer for saklig meningsutveksling. Unngå tendensiøst utenomsnakk Eksempler: Personkarakteristikker, påstander om motpartens motiver, årsaksforklaringer til argument. Unngå tendensiøse gjengivelser...