1984 – storebror ser deg!

Biletet er henta frå «Dailyshite.com» Er det mogleg!!!??? Dagbladet m. fl. melder i dag at NAV har rett til å få utlevert mobil og datatrafikken din. Dei kan med andre ord få vite kva for sider du har besøkt på nettet, samt kven du har hatt kontakt med via...