Tono, gramo og bussar og sånt

Bt har ein interessant artikkel om bussar og vederlag til Tono og Gramo. Bussjåføren har visstnok ikkje lov til å spele musikk eller høyre på radio over høgtalaranlegget, for då kan passasjerane også høyre musikken/radioen. For at bussjåføren skal kunne spele musikk...

Billy Idol:)

Ever wish songs just sang what was happening in the music video? Well now they do, in this fourth installment of literal videos, Billy Idol and White Wedding! Lyrics/Singing: Dustin McLean