8. mars

Nokre nøkkeltal henta frå 2012 Biletet er henta frå NRK

Enkel løysing…

«Fremdeles sitter 150 unge mennesker på aldershjem eller sykehjem, til tross for at tre helseministre og én statsminister siden 2005 har sagt at de skal få et bedre tilbud». Men i Oslo kommune har dei ingen unge registrert buande på aldersheim. Dei funnet...

Simon

Og her er siste nytt om Simon, guten som budde i Florø i eit par år. Simon og faren er kasta ut av Karibu-leiren i Roma, no lever dei i ein forlaten bustad i Roma. Det er knytt med stor fare å vere i bygningen. Gjengar bankar opp flyktningar som kjem frå og til. Nokre...

Nansenåret avlyst!

Søppelregjeringa slår til igjen. Denne gongen er det Marie Amelie som får gjennomgå. I år 2000 flykta ho og familien frå Kaukasus, først til Finland, og så til Noreg. Ho var altså eit barn då ho kom til Noreg, og ho valgte ikkje sjølv å kome her. No må ho betale ei...

Søppelregjering!!!

  Rett og slett ein søppelregjering!!! Og eg veit at eg aldri igjen kjem til å stemme på nokon av dei partia som sit i regjering no. Det gjer utroleg vondt at slike kyniske folk skal representere Noreg. Verdiar som eg har trudd vi i Noreg har stått for, finnast visst...