Enkel løysing…

«Fremdeles sitter 150 unge mennesker på aldershjem eller sykehjem, til tross for at tre helseministre og én statsminister siden 2005 har sagt at de skal få et bedre tilbud». Men i Oslo kommune har dei ingen unge registrert buande på aldersheim. Dei funnet...

:(

2012 «Det er en lettelse at vi nå er enige om at praksis i Utlendingsnemnda har blitt for streng. Nå blir det en større vektlegging av hensyn til barn. Jeg er svært fornøyd med at vi nå skal ta større hensyn til barn av asylsøkere som har vært lenge i Norge, og at den...

Strafferabatt når det berre er begått eit brottsverk?

Statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter, Hugo Henstein, gikk søndag ut i VG og tok til orde for straffereduksjon i såkalte sovevoldtektssaker. Han mener det subjektive skyldkravet er svakere når en person har sex med en annen person mot dets vilje...

Simon

Og her er siste nytt om Simon, guten som budde i Florø i eit par år. Simon og faren er kasta ut av Karibu-leiren i Roma, no lever dei i ein forlaten bustad i Roma. Det er knytt med stor fare å vere i bygningen. Gjengar bankar opp flyktningar som kjem frå og til. Nokre...
Truverdig???

Truverdig???

Eg trur at det å snakke sant, er ein dugleik iranske myndigheiter og iranske ambassadørar ikkje heilt meistrar. Tidlegare har Iran sin amassadør i Noreg, Seyed Hossein Rezvani, nekta for at nokon har blitt steina i Iran dei siste åra, ein påstand som det er svært...