Burettslaget frå helvete, og menneska der

Dagbladet melder i dag at Nedre Haugen burettslag vert lagt ut på tvangssal. Ei djupt tragisk sak for dei dei 258 andelshavarane, som vil miste alt dei har investert i bustaden. Å investere i bolig er nok noko av det mest økonomisk krevjande ein gjer i livet, og å...