Ipad killer?

Eg kan ikkje sei at det har freista så veldig å kjøpe korkje Ipad eller Galaxy Tab, men det kan kome av at eg frå før har to netbooks og ein ganske avansert mobiltelefon, og difor ikkje heilt klarar å forsvare innkjøp av endå eit «nettleikety» 😛 Og...