Enkel løysing…

«Fremdeles sitter 150 unge mennesker på aldershjem eller sykehjem, til tross for at tre helseministre og én statsminister siden 2005 har sagt at de skal få et bedre tilbud». Men i Oslo kommune har dei ingen unge registrert buande på aldersheim. Dei funnet...