Sjuke, sjuke folk!

Først så køyrer han ned ei kvinne, etterpå står han og ler av det. Her må det mangle noko grunnleggande i hovudet på fyren. Kva er det som får eit menneske til å føle at han (eller ho) har rett til å skade eit anna menneske, og i tillegg finne glede ved det?!! Eg blir...