Katten

Katten søv har eit godt sovehjarte, og dårleg samvet er eit ukjend omgrep. Mett og varm = nøgd og høgare mål sviv ikkje som djevelske demonar i ein kattehjerne. Katten søv mett og varm = nøgd Magne...