Kva skjer med innvandringspolitikken vår?

Eg såg dette innslaget på Nrk lokalnyhende i dag, og det sette verkeleg eit støkk i meg. No skal det verte forbode å hjelpe menneske som oppheld seg ulovleg i landet. Eg må sei at tankane mine gjekk tilbake til 2.verdskrig og forfølginga av jødane. Då var det og...