Sherlock Holmes

Action – 2009 Plot: Sherlock Holmes sin dødsfiende er tilsynelatande henretta og død. Men han oppstår frå graven, og har planar om å overta all makt i verda. Vil Sherlock Holmes greie og stoppe han? Det er ikkje mykje ein kjenner igjen av Sir Arthur Conan Doyles...