Gottfried Benn

Gottfried Benn (1886 -1956) var opprinneleg ein tysk lege, men livnærte seg etterkvart som  diktar, lyrikar og forfattar. Vil du vite meir om Gottfried Benn, sjå her.