Nobelprisen til Jesus?

Demonstrantane ønska at fredsprisen heller skulle ha gått til Jesus. Hmm, kristendommen er vel ikkje akkurat det eg forbinder med toleranse og fred 🙄 Eg trur eg føreslår julenissen i staden.