Bygdeliv….

No er det ein del år sidan eg flytta frå Florø, så eg er ikkje særleg oppdatert på rykte og intrigar derifrå. Det kan difor ligge noko meir bakom her som eg ikkje har fått med meg. Men, men, ein slik artikkel gjev meg nesten heimlengsel 🙄 Det er ikkje lett å verte...