Først var det

….røykarane vi skulle til livs. Så har det vore masse diskusjon rundt sjukemelding og uføretrygd. No er det dei overvektige som står for tur…… kva vert det neste. Er vi på veg til eit samfunn der lyter ikkje får eksistere? Eit sorteringssamfunn? Har...