Dagens frustrasjon:(

Ka e det med lønningskontoret i Bergen Kommune :-?? Å betale ut riktig løn, er i kvart fall ikkje deira sterke side. No har eg nettopp skifta jobb innad i kommunen, og det vart sjølvsagt problem med ein gong. Sist eg skifta jobb (innad i kommunen) så tok det EIT ÅR...