Grafikarane og fagrørsla.

No er ikkje eg mot fagrørsle sjølv om det kanskje kan sjå slik ut i dette innlegget. Eg er sjølv fagorganisert, og tenker at i desse finanskrisetidar er det ekstra viktig med ei oppegåande fagrørsle. Men eg har inga sympati for dei som står på sitt, som ikkje er...