«Sykepleie og andre drittjobber»!!!?

Igjen nokon som lever i ei verd som eg overhovudet ikkje kjenner meg igjen i. Nordmenn vil visst berre jobbe som  meklarar, stylistar, designarar og forskarar!!!? Og nekter å ta seg jobb  t.d. innan pleie og omsorg, barnehage o.l. Vel,  meklarar, stylistar, designarar...