Datatrøbbel

Det er utroleg kva vi finn oss i av trøbbel når det gjeld data og programvare (visstnok fordi vi forventer det). Leste ein artikkel ein gong om kor mange arbeidstimar som gjekk tapt kvar dag på grunn av dette, og det va’kje få. Og endå meir ufatteleg er det kva...