Våren er komen:)

Sommaren er nesten her…. Eg kan sjå rådyra gå ikring i hagen :bz Ikkje lenge igjen no B-)         Biletet og tekst er henta frå ein epost.