1984 – storebror ser deg II

Biletet er henta frå «Dailyshite.com» Var innom Nettavisa ein tur, og då fann eg denne artikkelen om kor lett det er å stele identiteten til folk. Mykje av innhaldet i artikkelen visste eg frå før. Eg synast t.d. at personnummeret er alt for lett...