Skummelt virus

Ikkje nok med at svineinfluensaen slår ut menneske og svin, no kan den slå ut internett og. Kor langt kan journalistene gå for å melke hysteriet? Følg med:)

Avisoverskrifter

Det verkar som avisene vert meir og meir desperate etter å få lesarar. Enten har dei heilt misvisande overskrifter, eller så har dei overskrifter som held tilbake opplysningar, t.d. «her er en av verdens farligste flyplasser», «se hvor boligprisen...