Frp sin arbeids og sosialpolitikk.

Arbeids og sosialpolitikk. Fremskrittspartiet mener at alle mennesker har ansvar for å sørge for seg selv, sin inntekt og sin livskvalitet. Unntatt er de som av helsemessige årsaker ikke har mulighet til å klare dette på egenhånd. Er det ikkje slik vi har det då?...