Og eg drøymer framleis

I april 2009 skreiv eg om  AP som på landsmøtet før stortingsvalet vedtok å gå inn for «å gjere tannhelse til en fullverdig del av det offentlige helsevesenet i kommende stortingsperiode». Etter at dei vann valet har det vore merkeleg stilt om dette...

Åhh, det er lov å drøyme…

  Men eg trur nok dette er for godt til å verte sant/gjennomført. Bt melder at AP  vil gjere tannhelsa til ein fullverdig del av det offentlege helsevesenet. Hadde eg hatt trua på det, så kunne eg faktisk ha stemt på dei, kun for  denne eine saka si skuld...