FRP og aktiv dødshjelp

Nei, nei, nei! Dette synast eg var eit skremmande forslag. Eg ser for meg kursing innan helse og sosial om korleis ein skal rettleie den eldre eller den sjuke til å ta «riktig «val. Eg ser og for meg mange eldre og sjuke som ikkje vil ligge dei pårørande...