Gabriel Laub

«Som absurd betegner vi det som ikke er mulig, men allikevel skjer. Det som er mulig, men ikke skjer, kaller vi typisk».