-or buy them.

Eg ber på mine kne om at dette ikkje er ein aprilspøk.

Thor Steinar er eit tysk klesmerke som ofte er brukt av nynazister. Dei er no overtatt av arabere. Synast dette var herligt genialt. Kan ikkje sei at eg likte at norske flagg og namn på norske byar vart brukt som symbol for nazisme og intoleranse. Men no ser det ut som om dette har løyst seg sjølv 🙂 .

FORRETNING: I butikken Tønsberg på ALexanderplatz i Berlin selges «Thor Steinar»-varene over disk. Foto: Andrea Gjestvang