2010 – skrekk

Regi: Breck Eisner.

Mange av innbyggarane i ein by vert brått forvandla til morderiske galningar. Vi følgjer eit ektepar og deira næraste vener sin kamp for å overleve. I tillegg til å slost mot dei som er infiserte av viruset, må dei også halde seg skjult for myndigheita. Militæret har stengt av heile området, og avliver alle som er igjen der. Og korleis oppdagar ein om dei andre i gruppa er infisert?

Hm, dette minnar mest om ein zombiefilm. Byrjinga av filmen er vel best. Vi får med oss interneringa av byens innbyggarar, med svært uheldige konsekvensar. Sidan handlar filmen om å vere på flukt, slost litt, sleppe så vidt unna, vere på flukt, slost litt, sleppe så vidt unna osb. Den vart rett og slett litt einformig i handlinga. Eg trur den hadde tent mykje på om vi fekk sjå litt om korleis omverda dekka hendinga. Men bortsett for det var det grei tidtrøyte med høgt bodycount.

[rating 3]