Grøssar – 2009

Regi: Anthony DiBlasi

Kva er du mest redd for?

Tre studentar, Stephen, Quaid og Cheryl, starter eit studieprosjekt der dei skal filme og finne ut av kva medstudentane frykter mest av alt. Etterkvart visar det seg at Quaid er riv  ruskane gal, for han byrjar å iscenesette det intervjuobjekta er mest redd for. Han tar frykten eit steg vidare.

No ligg eg litt etter i filmomtalane, så det er ei stund sidan eg såg denne. Men eg tykte den var god, ein fekk absolutt ei kjensle for karakterane, filmen hadde god driv, og slutten var laga genialt motbydeleg…., akkurat slik ein grøssar skal vere.

[rating 4]