Fiktiv dokumentarfilm – 2001.

Filmen handlar om nokre ungdommar som stel eit kamera, og filmer valden og kvardagen sin i South Central, LA. Brutal film, men ikkje så engasjerande som venta. Lettare kjedeleg.