Speilstille i Nordalsfjorden.

Uredigert

Himmelfiske

Instagram sin versjonInstagramversjon

Trykk på biletet for å gjere det større.