Ei lita religiøs gruppe seier:

«Vi vil ikke være en del av det norske samfunnet. Og vi ser det heller ikke som nødvendighet å flytte ut av Norge da vi er født og oppvokst her. Og Allahs jord tilhører alle. Men la Grønland bli vårt. Sperr av bydelen og la oss styre den slik vi ønsker. Dette er til det beste for begge parter. Vi ønsker ikke leve sammen med skitne udyr som dere.»

Eg skjønner ikkje kvifor dei absolutt vil ha eit området der dei må kaste ut andre folk, som også er født og oppvokst her. Hadde det vore noko tak i dei, så kunne dei jo berre overta /kjøpe eit fråflytta gardsbruk langt frå folk. Og om dei er fleire enn fire – fem stykker, så finnast det mange fråflytta øyer eller fiskevær. Då slepp dei å forholde seg til oss andre, og vi slepp å forholde oss til dei. Problem solved.